Kādi dati tiek ievākti? Lai izpildītu jūsu pasūtījumu, jums ir jānodrošina mani ar noteiktu informāciju, piemēram, savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pasta adresi, informāciju par maksājumu un informāciju par pasūtīto preci.

Kādiem mērķiem šie dati tiek izmantoti? Lai apstrādātu un piegādātu jūsu pasūtījumu. Lai veiktu grāmatvedības uzskaiti.

Kam vēl ir piekļuve ievāktajiem datiem? Pasūtījumu piegādāšanai izmantoju Latvijas Pastu.

Kādos gadījumos dati var tikt izpausti trešajām pusēm? Tiesībsargājošām iestādēm un Valsts ieņēmumu dienestam.

Kā un cik ilgi dati tiek uzglabāti? Kamēr tiek nodrošināta pasūtījuma izpilde un vēlāk pēc grāmatvedības noteikumiem.

Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības? Tiesības piekļūt saviem datiem, tos labot. Tiesības tikt aizmirstam, pieprasot pārtraukt datu apstrādi vai atsaukt savu piekrišanu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar mani.

Ieva Raita, e-pasts: irrokdarbi@gmail.com